!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Västra fyrisstrand

Styrelsen

Vår Brf väljer vid föreningsstämman ordinarie ledamöter och suppleanter till styrelsen med hjälp av valberedningen som tar fram ett förslag.

Styrelsen väljer sedan ordförande och fördelar inom sig de arbetsuppgifter som ska skötas.

Styrelsen jobbar för föreningens medlemmar och ska hantera inkommande ärenden och administrativt arbete.

Protokollförda styrelsemöten sker med jämna intervall där man tar beslut om frågor och arbetsfördelar nya och pågående aktiviteter.

Kontakt med styrelsen
Ej brådskande: Maila till styrelsen@vastrafyrisstrand.se (går till ordföranden).
Vid brådskande fall: Ring någon i styrelsen.

Dokument

kontaktuppgifter Styrelse 2018.pdf 2018-05-04

Uppdaterad 2018-05-04