!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Västra fyrisstrand

Samfällighetsförening

De tre bostadsrättsföreningar Östra, Mellersta och Västra Fyrisstrand har en gemensam samfällighetsförening.

Styrelsen för Fyrisstrands samfällighetsförening består av två representanter från varje BRF. 

Samfällighetsanläggningen omfattar parkeringsgarage, parkeringsplatser, kommunikationsytor, grönytor, lekytor, cykelförråd, byggnader för sophantering. Även ledningsnät för vatten, avlopp, dagvatten och utomhusbelysning ingår.

 

Samfällighetsföreningen har en Facebookgrupp för information.

Viktig information kommer också upp på våra anslagstavlor. 

Om du vill gå med i gruppen så sök i Facebook på "Fyrisstrands samfällighetsförening" och ansök om att bli medlem.

 

 

Dokument

Styrelse Fyrisstrands Samfällighetsförening 2018 v2.pdf 2019-02-12

Uppdaterad 2019-02-12